KÜLDJE TOVÁBB
Főoldal A hibás képlet Multimédia Megoldások Linkek
Főoldal -> Linkek

A globális felmelegedést alapvetően az ember okozza, vagy a Nap ?

 • A Föld átlaghőmérséklete növekszik. Az utóbbi 3 évtizedben növekedett, előtte kb. 4 évtizedben csökkent. Ha az ipari forradalom óta nézzük, akkor is hőmérsékletnövekedést tapasztalunk.
 • Az ember a fosszilis energiahordozók elégetésével nagy mennyiségű széndioxidot juttat a levegőbe.
 • A magasabb hőmérséklet magasabb légköri széndioxidkoncentrációval jár együtt (korrelál)
Következik ebből, hogy a Föld hőmérsékletnövekedését alapvetően az ember által a légkörbe juttatott széndioxid okozza ?
NEM !

Előrebocsátjuk, hogy nem fogjuk ex-katedra megválaszolni a címben feltett kérdést. De legalább a kérdés feltevéséig eljutunk. Ezzel segítünk eligazodni a rengeteg tudományosnak látszó, de egyébként alapjában véve értelmetlen, és az igen kevés (TV, újság és "tudományos" folyóiratokból lényegében hiányzó) tényleg tudományos értékű vizsgálat között. Láthatjuk majd, hogy a tudományosnak látszó cikkek, értekezések túlnyomó többsége még a legfontosabb kérdés megfogalmazásáig sem jut el !
Megfigyelések:
 • a csapból is folyó "ember okozta globális felmelegedés" propaganda teljesem tudománytalan. Ez abból nyilvánvaló, hogy még a kérdéseket sem tudják feltenni ! A témában a legalapvetőbb kérdés a címben feltett. Meglepetésünkre pont ez az, amit nem szoktak feltenni.
 • a csapból is folyó "ember okozta globális felmelegedés"valójában éppen egy propaganda
 • a rá adott válasz az, hogy anyagilag megjutalmazzuk az eddigi legnagyobb széndioxidkibocsátókat (nekik értékesíthető kvótákat adunk). Bár a tömegámításban sosem találkozunk ezzel a megfogalmazással, a kvótarendszer lényege pontosan ez.
 • a helyes reakció az lenne, hogy a környezetszennyezést (és egyébként a korlátos nyersanyagok fogyasztását) adóztatni (a jövedelem típusú adók - ami önmagában is egy hatalmas átverés, ui. éppen a legnagyobb vagyonnal rendelkezők fizetnek a legkevesebbet - jelentős csökkentése mellett).
A Földet a Nap melegíti.
Kicsit banális ez a kijelentés, mégis fontos kimondani, mert egyes "tudósok" mindent vizsgálnak, csak éppen a Napot nem! Aki az éghajlat tárgyalása kapcsán a Napot nem vizsgálja, az annyira komolytalan, mint az a közgazdász, aki a makrogazdasággal kapcsolatban elhanyagolja a gazdaság legjelentősebb hatását: az adósságként történő pénzteremtés miatt visszafizethetetlen adósságot (és az ezzel kapcsolatos vagyonkoncentrálódást, munkanélküliséget és nyomort).
A Nap energialeadása időben nem állandó. Az 1400-as években kezdődő kb 200 éves időszak alatt például a naptevékenység csökkent. Megfigyelők feljegyezték, hogy - a korábbi megfigyelésekkel ellentétben - alig láttak napfoltokat. Ugyanakkor a Föld átlaghőmérséklete ténylegesen csökkent. A Temze jegén korcsolyáztak meg kereskedtek (ami természetesen nem bizonyító erejű, csak így könnyebb megjegyezni).
A tudományosság ismérvei:
 • Nem publikált modell (tudósok modellezték, és arra jutottak, hogy...) teljesen alkalmatlan az érvelésre. Az nem más, mint egy blöff. Tudománytalan.
 • A modelleket, ha azokra tudományos alapon hivatkoznak, nem tömegámító propaganda céljából, megváltoztatott paraméterekkel újrafuttatható formában kell közzétenni. (egyéb példák)
 • A releváns kérdések feltevése. Akkor sem szabad elhallgatni a kérdéseket, ha nem tudunk rájuk válaszolni. A globális felmelegedés témában már-már vicc az, hogy nem a címben feltett a fő kérdés.

Megjegyzések:
 • A drog-elleni minisztériumnak nem az az érdeke, hogy felszámolja a drogproblémát, és ezzel saját magát, hanem az, hogy a probléma fennmaradjon. Ennek eredménye egyébként látszik is
 • Nem várhatunk elfogulatlan választ olyan üvegházhatásra szakosodott kutatóktól, újságíróktól, akiket ezért finanszíroznak. Ugyanis ha széles körben ismertté válna (szándékosan kerüljük a "kiderülne" szót, mert az nem elég konkrét: pl. amit az emberek 0.1%-a ért, az kiderült vagy sem?), hogy a felmelegedést alapvetően a Nap okozza, az emberi tevékenység szerepe pedig elhanyagolható, elveszítenék a forrásaikat.
Ez magyarázza azt a megfigyelhető jelenséget, hogy még értelmes kérdéseket sem fogalmaznak meg (mint mindig: tisztelet a kivételnek). Ez általában nem tudatos, hanem a kognitív disszonanciával magyarázható. Fel sem merül, hogy amivel eddig oly sokat foglalkozott, annak igazából egyszerű magyarázata is lehet, amit ráadásul eddig teljesen elhanyagolt.
Láttunk már ilyet más tudományterületeken is, ahol fontos a tömegmanipuláció, az emberek félrevezetése hatalmi / vagyonkoncentrációs célból: a közgazdaságtan és a történelemtudományon könnyen bemutatható. Ez más területekre is minden bizonnyal jellemző (talán a csillagászatot kivéve, aminek csekély a földi hatalmi vetülete). Egyrészt furcsa lenne, ha másképp lenne, másrészt alapos megfigyelő számtalan jelét láthatja, csak mondjuk a fizika, biológia/orvostudomány (vagy akár a matematika/titkosítás) területén bonyolultabb a terep, nehezebb megmutatni, hogy mi maradt ki, ami rögtön leleplezné a nagyobb blöfföket.
Az "alternatív" elmélet vázlatosan:
 • A naptevékenység miatt változik a Földet érő energiamennyiség
 • A Föld hőmérsékletét ez nyilván befolyásolja
 • Az óceánok magasabb hőmérséklet mellett kevesebb CO2-t tudnak elnyelni, ezért CO2 szabadul fel: a légkörbe kerül.
 • A földi átlaghőmérséklet és a CO2 közötti korreláció természetes (az lenne a furcsa, ha nem így lenne). A (sós) víz CO2 elnyelési képessége a hőmérséklet függvényében ismert (akár otthon is megmérhető).
 • A CO2 koncentráció ember által okozott növekedése nem okoz számottevő átlaghőmérsékletemelkedést.

A széndioxid hogyan okozhat üvegházhatást ? Két hatást kell vizsgálni (a látható fény és a láthatatlan infravörös tartományra):
 • fényvisszaverés
 • fényelnyelés
Cél: felső becslést akarunk adni a CO2 által okozott felmelegedés maximális mértékére.
 • Szerencsés esetben már ez is nyilvánvalóvá teheti, hogy a CO2 koncentráció növekedése nem okoz szignifikáns felmelegedést
 • Szerencsétlen esetben nem nyilvánvaló, ekkor a modellt (és a hozzá szükséges méréseket) finomítani kell
A Napból - hosszú távon - ugyanannyi energia érkezik a Földre, mint amennyi energia a Földről a világűrbe távozik. Ez biztosítja a kvázistacionárius hőmérsékletet (az egyensúlyt). Viszont a napból magasabb rezgésszámon érkezik a fény, mint ami a Földről a világűrbe tartó fluxust jellemzi.
 • Tehát elvileg lehetne konstruálni olyan tükröt, ami a látható fényt nem, de az infravörös megfelelő tartományát nagyrészt visszaveri, ezzel növelve a Föld átlaghőmérsékletét.
 • És lehet konstruálni olyan tükröt, ami a fény egy részét visszaveri, ezzel csökkentve a Föld átlaghőmérsékletét. Csodák csodája, ilyen tükör van is, a természet ajándéka: a felhők (anyaguk H2O = víz). Akárki megmérheti, hogy a felhős éjszakákon átlagosan kevésbé csökken a hőmérséklet, mint tiszta, csillagos éjszakákon. A világűrből nézve is nyilvánvaló, hogy több fényt ver vissza a Föld (világosabb, lásd: "albedo"), ha sok a felhő, mint ha kevés.
Szerencsénkre - több jel is utal erre - a hevesebb naptevékenység és a magasabb hőmérséklet kedvez a felhőképződésnek, ami negatív visszacsatolást jelent. Vagyis a naptevékenység élénkülésével nem annyival lesz magasabb a hőmérséklet, mint felhőképződés nélkül lenne. Ez a csodálatos anyag, a víz, nemcsak az élet kialakulása szempontjából, valamint a fagyott állapotban kisebb sűsűsége miatt figyelemreméltó.
A CO2 tényleg bizonyítottam reagál az infravörös (egy igen keskeny tartományára): a CO2 lézer is infravörös. Ez a spektrumban egy vonal, melynek energiahányada a teljes energia ~ 0%-a.
A CO2 hőelnyelésének és visszaverésének mérésére javasolt kísérlet:
 • Vegyünk egy kb 10 m hosszú csövet. Hermetikusan zárjuk le, és benne a CO2 koncentrációt változtatnunk kell:
 • Az atmoszféra légoszlopa (kb 1 kg/cm2, a kg-ot számítsuk át mol-ra) gáztartalmának 78%-a N2, 21%-a O2, a maradék 1% pedig egyéb, részben H2O, részben CO2 + nemesgázok + egyéb
 • Az egyik mérés során jusson a cső 1cm2 keresztmetszetére a légoszlop jelenlegi CO2 tartalmának megfelelő CO2
 • Más mérések során jusson a cső 1cm2 keresztmetszetére a légoszlop jelenlegi CO2 tartalmánál kisebb ill. nagyobb (ismert) mennyiség
 • Egyik végére helyezzünk izzót (feketetest sugárzót), melynek energialeadását reprodukálhatóan szabályozni tudjuk.
 • Mindkét végén tudnunk kell mérni az oda jutó fény-energiát, a látható és az infravörös tartományt több résztre osztva külön is.
Mint minden mérésnek, ennek is van hibája, amit becsülni kell. Várakozásunk szerint az eredményt a Nap => Föld és a Föld => világűr energiafluxus modellbe illesztve könnyen bemutatható, hogy a légoszlop CO2 tartalmának akár 20g/cm2-es növekedése sem változtatja meg jelentősen a Föld átlaghőmérsékletét.
A politikához, a közgazdaságtanhoz és történelemoktatáshoz hasonlóan a globális felmelegedés kutatását is az dominálta, hogy az anyagi és a média-támogatást hogyan osztották. Ez (eddig) 99%-ban a vagyonos pénz és korporációs oligarchia szempontjai szerint történt. A határ csak az, hogy mihez sikerül olyan magyarázatokat kidolgozni, amit a véleménygyártó többség (manipulációt nem sejtve) elfogad. A domináns véleménygyártó természetesen a "tömegtájékoztatás" és a "tudomány" felkent főpapjai; egészen addig, amíg az emberek többsége fenntartás nélkül tőlük átveszi / beveszi, a logikai ficamokat és blöfföket észre nem véve.
Fontos megemlíteni, hogy a fosszilis energiahordozókra alapozott gazdaság nem fenntartható - akár okoz éghajlati katasztrófát, akár nem. Mindenesetre itt az ideje az értelmes kutatásnak és vitának, ebben a kérdésben is.
Kapcsolódó "The Great Global Warming Swindle" film (eredeti oldal: www.bombagyar.hu balra, észraktár Jarl linkjei = http://zugzwang.freeblog.hu/ )
DVD igénylés ITT